Search This Blog

Tuesday, 14 June 2011

Makna Istighfar Kabir

Aku pohon ampun kepada Allah yang Maha Agung yang tiada Tuhan melainkan Allah yang Maha Hidup lagi Mentadbir langit dan bumi,

Maha Pengampun segala dosa, Empunya sifat Kehebatan dan Kemuliaan,

Aku bertaubat kepadaNya dari semua maksiat seluruhnya dan segala dosa dan kesalahan,

Dan dari setiap dosa yang telah aku lakukan, dengan sengaja dan tersalah pada zahir dan batin, perkataan dan perbuatan, pada seluruh gerak geriku, diamku, lintasan fikiranku dan nafasku seluruhnya sentiasa berkekalan,

Dari dosa yang aku ketahui dan dari dosa yang aku tidak ketahui.

Sebilangan apa yang diliputi dengannya ilmu Allah dan yang dicatit oleh kitab dan yang digariskan oleh kalam dan sebilangan apa yang diadakannya oleh kekuasaan Allah dan yang ditentukannya oleh kehendak Allah,

Dan sebanyak dakwat kalimat Allah seperti mana yang sayugia bagi sifat Jalal Zat Tuhan kami dan JamalNya dan kesempurnaanNya,

Dan sebagaimana yang dikasihi oleh Tuhan kami dan Dia redhai.

1 comment: