Search This Blog

Wednesday, 15 June 2011

Fatwa berkaitan Ahmadiah Idrisiah di Malaysia

KEPUTUSAN
Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Bil 3/1428
Pada 10 Rejab 1428H
bersamaan 25hb Julai 2007

Saya dengan ini membuat dan mengeluarkan, bagi pihak dan atas nama Jawatankuasa Fatwa Negeri Sembilan Darul Khusus, keputusan berikut:

1.  ...
2.  ...
3.     Amalan yang diamalkan oleh tarekat al-Ahmadiah al-Idrisiyyah al-Rashidiyyah al-Dandarawiyyah seperti yang dinyatakan di dalam borang TT1 jadual kedua Enakmen Tarekat Tasawwuf (Negeri Sembilan) 2005  diperakukan benar.

4.     Syeikh tarekat al-Ahmadiah al-Idrisiyyah al-Rashidiyyah al-Dandarawiyyah hendaklah memastikan ahlinya sentiasa mematuhi arahan dari masa ke masa samada arahan berkenaan daripada Syeikh ataupun Pendaftar Tarekat Tasawwuf.

5.     Perakuan Pendaftaran adalah tertakluk kepada peruntukan undang-undang dan sekiranya ada penyelewengan, pendaftar berhak untuk menarik kelulusan ini setelah memaklumkan kepada Jawatankuasa Fatwa Negeri dan seperti peruntukan undang-undang.

6.  ...
7.  ...


mohd zaidi bin ramli
Timbalan Mufti Kerajaan Negeri,
Negeri Sembilan Darul Khusus

Petikan daripada http://www.muftins.gov.my Portal Rasmi Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan  

Nota:
- Tarikat-tarikat lain di bawah nama Ahmadiah Idrisiah juga mempunyai amalan-amalan asas dan kitab-kitab rujukan yang sama. 

No comments:

Post a Comment